Geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla“yenilenmiş telefon”niteliğindeki cep telefonu satışlarında kullanılan tüketici kredilerindeki vade sınırı 3 bin 500 TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca taksit sınırı5 bin TL’nin altında kalan modellerde 12 ay, fiyatı sınırın üzerinde olan modellerde ise 6 ay olarakbelirlendi.

Bugün Ticaret Bakanlığı kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, cep telefonu satışlarında3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 5 bin TLoldu. Bu, önceden 3 bin 500 Türk Lirasıydı.

 

Cep telefonuna taksit düzenlemesi ile ne değişti?

BDDK yenilenmiş ve sıfır telefonlar için yeni taksit düzenlemesini açıkladı. Biraz daha yüksek fiyatlı telefonlara 12 ay taksitle ulaşılabilecek.

Cep telefonu satışlarında taksit sayısı değişti

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı kararıyla yayımlanan31705 sayılı yönetmelikgereğince artık fiyatı 5 bin Türk Lirasının üzerindeolan cep telefonu satışlarında 3 ay taksit imkânı kullanılabilecek. Aynı zamanda yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında ise 6 taksit yaptırılabilecek.

 

“Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında alınan yeni karar Resmî Gazete’de şöyle açıklandı:

 

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay,”